ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР

Для вчителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти Сумщини 21 лютого 2022 року в онлайн-режимі проведено обласний семінар «Формування критичного мислення як важливої складової навчальної діяльності на уроках української мови та літератури»

Ольга КОНОНЕНКО, методист з української мови і літератури комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, висвітлила питання розвитку критичного мислення в умовах сучасної школи; зосередила увагу на розвитку критичного мислення засобами міжпредметної інтеграції на уроках української мови та літератури; зупинилася на питанні формування емоційного інтелекту та критичного мислення як складових процесу пізнання.

Досвідом роботи щодо формування критичного мислення в учнів засобами візуалізації на уроках української мови та літератури, перевагами використання засобів інтерактивних технологій, асоціативно-порівняльного підходу, інформаційно-комунікаційних технологій поділились учителі української мови та літератури закладів освіти області.

Олена СЕМЕНОГ, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, розповіла про важливість формування критичного мислення учнів 5 класу на уроках української мови. Учасникам семінару надано методичні рекомендації для використання в роботі.  • 12