Навігація

Департамент освіти і науки
Адреса: вул. Прокоф’єва, 38, м.Суми, 40016 
тел. (0542) 36-10-97; 36-22-62 тел. (факс) (0542) 36-10-97
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   web:http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 12.45;
вихідні дні: субота, неділя. 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» – традиція, що зміцнюється

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вчетверте провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» 07 грудня 2017 року.

Партнерами в організації конференції стали Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна), Сумський державний педагогічний університет імені А.С Макаренка (Суми, Україна), Класичний приватний університет (Запоріжжя, Україна), Казахський національний університет імені аль-Фарабі (Алмати, Казахстан), Узбецький науково-дослідний інститут педагогічних наук імені Т.Н. Кари Ніязі (Ташкент, Узбекистан), Гданська Вища Гуманітарна Школа (Гданськ, Польща).

Цього року глобальні питання сучасної освіти об’єднали 176 представників з різних міст України (Вінниця, Глухів, Київ, Конотоп, Миколаїв, Мукачево, Харків, Хмельницький, Чернівці) і закордонних учасників: Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, Азербайджану, Таджикістану, Узбекистану, Грузії, Гани.

Вітальною промовою роботу конференції відкрили проректор з наукової роботи Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Сергій Грицай, а також координатор конференції завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Зосименко.

Роботу пленарного засідання розпочав Сергій Грицай, який у своїй науковій доповіді зосередив увагу на організаційно-педагогічних умовах розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, охарактеризував актуальні проблеми, пов’язані із реформуванням освіти.

На пленарному засіданні також було виголошено низку важливих доповідей. Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Світлана Луценко зосередила увагу на питаннях реалізації засад компетентнісно орієнтованої освіти керівників освітніх закладів в умовах підвищення кваліфікації. На окремих аспектах компетентнісно орієнтованої освіти й розвитку особистості керівника навчального закладу в умовах інновацій наголосила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» Ірина Сотніченко. Про необхідність розвитку риторичної культури в науково-педагогічній діяльності викладачів вищої школи повідомив кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри педагогіки Сумського державного  педагогічного університету імені А.С. Макаренка Дмитро Будянський. Кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Оксана Юрченко розкрила теоретичні і практичні аспекти процесу інтеграції в початковій школі. Проблему використання інноваційного та методологічно-світоглядного потенціалу вчення про рівневу організацію рухових дій М.О. Бернштейна для вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури висвітлив кандидат медичних наук, докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, старший викладач Вінницької академії неперервної освіти Василь Федорець.

На особливу увагу заслуговують доповіді закордонних учасників, виголошені у форматі телеконференції, що викликали непідробний інтерес в аудиторії. Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Казахського національного університету імені аль-Фарабі Айгерім Минбаєва розкрила важливість методичної компетенції у професійній діяльності і розвитку педагога. Член європейської професійної психотерапевтичної ліги, директор компанії «DMA Medhilfe», керівник психологічного центру «Ключ до себе» Вікторія Дарвіш повідомила про психологічні особливості навчального і виховного процесу у школах Німеччини, висвітлила загальний план задач дітей від ясел до випускного класу. Проблеми фізичного виховання і пропагування здорового способу життя в Гані порушив у своєму повідомленні старший викладач університетського коледжу всіх народів Джекоб Овусу Сарфо.

На секційних засіданнях обговорено різноаспектні проблеми сучасної освіти: український і світовий досвід використання сучасних технології у навчанні та вихованні дітей і підлітків; стратегії та технології впровадження інновації у вищій освіті; теоретичні й практичні основи розвитку інноваційних процесів у професійній освіті; організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти в Україні та в світі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті; розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін в освіті; ретроспективний погляд на інновації в навчально-виховному процесі та управлінні; культурологічні, етнологічні та філософські засади освітніх інновацій; управління освітою в сучасному світі та інноваційний розвиток суспільства.

У контексті конференції було проведено п’ять майстер-класів: «Використання здобутків сучасних вітчизняних і зарубіжних ораторів у науково-педагогічній діяльності викладачів вищої школи», «Технології профілактики булінгу в освітньому середовищі», «Підвищення стресостійкості особистості: техніки та технології відновлення психологічних ресурсів», «Звичка бути щасливим у мінливому світі», «Мандала як засіб саморозвитку та особистісного зросту дітей та дорослих».

Логічним завершенням конференції стало підбиття підсумків, прийняття резолюції та слова подяки організаторам.

Традиційно до початку конференції було видано збірник наукових статей у двох частинах.