Навігація

Департамент освіти і науки
Адреса: вул. Прокоф’єва, 38, м.Суми, 40016 
тел. (0542) 36-10-97; 36-22-62 тел. (факс) (0542) 36-10-97
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
   web:http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/uk/

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 12.45;
вихідні дні: субота, неділя. 

ВИЩА ТА ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

Нормативно-правове забезпечення

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

У Сумській області функціонує 27 закладів вищої та фахової передвищої освіти: 4 університети (Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка), 16 коледжів, 5 училищ та 2 технікуми. Із них 18 закладів державної форми власності, 8 – комунальної та 1 – приватної. Статус національного мають 2 університети – Сумський національний аграрний університет та Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка.

До складу Сумського державного університету входять 2 коледжі (Машинобудівний коледж та Хіміко-технологічний коледж імені І.Кожедуба Шосткинського інституту) та 2 технікуми (Політехнічний та Індустріально-педагогічний технікуми Конотопського інституту), до складу Сумського національного аграрного університету входять 6 коледжів (Коледж СНАУ, Роменський, Охтирський, Глухівський, Путивльський, Маловисторопський коледжі), до складу Глухівського національного педагогічного університету – 1 коледж (Професійно-педагогічний коледж).

Підготовка фахівців здійснюється за 82 напрямами та 32 галузями знань.

Загальна кількість студентів у 2019/2020 навчальному році становить 34 004 особи, із них: 11 101 студент навчається в закладах фахової передвищої освіти, 22 903 – у закладах вищої освіти.

Із загальної кількості студентів на денній формі навчається 25 801 студент, на заочній – 8 203 студенти; на бюджетній формі навчання – 20 366 студентів, на комерційній – 13 638. Контингент студентів у закладах вищої  та фахової передвищої освіти щороку зменшується: у 2019 році порівняно із 2018 роком – на 2 297 осіб.

Спостерігається стійка тенденція до збільшення контингенту іноземних громадян, які навчаються в закладах вищої освіти Сумської області. Станом на теперішній час їх кількість становить 2 564 особи із більш ніж 50 країн світу, що на 611 осіб більше, ніж у 2018 році.

У 2019 році на І курс денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зараховано 2 880  осіб, за освітні ступенем «бакалавр» – 2 754 особи.

Освітній процес у закладах вищої та фахової передвищої освіти забезпечують 3 300 науково-педагогічних та педагогічних працівників. Із них 247 – доктори наук, 1 319 – кандидати наук.

Фінансування закладів вищої освіти здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів.

За кошти державного бюджету фінансуються заклади державної форми власності: 4 заклади вищої освіти, 13 закладів фахової передвищої освіти, що входять до структури закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

За кошти місцевого бюджету фінансуються 9 закладів фахової передвищої освіти, із яких 8 – комунальної форми власності, 1 – державної (Сумський будівельний коледж). Із 01 січня 2018 року Сумський будівельний коледж, заклад державної форми власності, який є юридичною особою, переведено на фінансування за кошти обласного бюджету.

Регіональне замовлення формується для 8 закладів фахової передвищої освіти комунальної форми власності та для 1 закладу державної форми власності (Сумський будівельний коледж).

Сумський державний університет – класичний університет, де здійснюється підготовка здобувачів за 55 спеціальностями, за якими навчається майже 10 тисяч студентів. В університеті передбачено можливість безперервного англомовного навчання  (контингент студентів з наскрізним англомовним навчанням становить майже 1,2 тис. осіб).

На базі кафедри військової підготовки Сумського державного університету здійснюється навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

В університеті діє аспірантура за 24 спеціальностями, здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у докторантурі  за  14 спеціальностями. В університеті функціонує 7 спеціалізованих учених рад з правом захисту кандидатських дисертацій за 13 спеціальностями,  6 спеціалізованих учених рад з правом захисту докторських дисертацій за 11 спеціальностями.

Упроваджено систему паралельного навчання за різними спеціальностями як поєднання навчання за базовою спеціальністю за денною формою навчання та за додатковою освітньою програмою за дистанційною чи заочною формою навчання.

В університеті діє система післядипломної освіти та короткотермінових форм підвищення кваліфікації та тематичного вдосконалення (щороку таку підготовку проходять майже 5 тис. слухачів).

До складу університету входять навчально-наукові підрозділи: 6 інститутів (медичний, Інститут фінансів, економіки та менеджменту імені О.Балацького, Інститут бізнес-технологій «УАБС», Конотопський та Шосткинський інститути), 4 факультети (технічних систем та енергоефективних технологій; електроніки та інформаційних технологій; іноземної філології та соціальних комунікацій; післядипломної медичної освіти), Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання, Центр професійної та післядипломної освіти. Також заклад має університетську клініку, позаміський спортивно-оздоровчий центр.

Функціонує на базі університету із 21 грудня 2019 року Навчально-дослідницька лабораторія віртуальної та доповненої реальності «Ulab» – сучасна університетська лабораторія, призначена  насамперед, для застосування VR-, AR- технологій у навчальному процесі, дослідження їх можливостей і впливу на суб’єкти навчання.

Студенти та співробітники університету – активні учасники програм міжнародної академічної мобільності.  Показник участі в міжнародних програмах обміну, ступеневої та кредитної мобільності серед студентів становить майже 2%, аспірантів – 8%, викладачів – понад 9%. Академічна мобільність реалізується у формах довгострокового навчання, короткострокового навчання, а також мовного і наукового стажування. Розвиваються проєкти мережевої академічної мобільності за участю кількох університетів-партнерів. Університет співпрацює із закладами із 50 країн Європи, Азії, Північної Америки. У 2018/2019 навчальному році викладацьку та наукову роботу проводили 43 іноземних громадянина, у тому числі 22 – на довгостроковій основі. До подвійного керівництва аспірантами залучаються вчені з Болгарії, Латвії, Німеччини, Південної Кореї, Польщі, США, Франції, Швеції, Японії.

Університет є членом 22 академічних асоціацій і спільнот світу, постійним партнером із виконання проектів міжнародних грантових програм ЄС (сьогодні виконується 300 міжнародних договорів із загальним обсягом фінансування у 2018 році понад 22,3 млн. гривень).

В університеті діють 22 навчально-наукові центри за участю іноземних партнерів (TOEFL-центр, ресурсні навчальні та сертифікаційні центри провідних національних та міжнародних компаній, зокрема PortaOne, Cisco, Delcam, NetCracker та інші).

За обсягом конкурсного державного фінансування фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок, наукових робіт університет у 2019 році знаходиться на 8 позиції серед ЗВО України.

Із 2017 року університет є лідером за кількістю проектів-переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт молодих учених (у 2018 році фінансування отримали 4 проекти Сумського державного університету, загалом  у 2019 році виконується вже 20 таких проектів).

Університет щороку отримує високі оцінки в консолідованих ранжуваннях порталу osvita.ua (7-ма позиція серед класичних університетів, 13-14 – серед усіх ЗВО України). У рейтингах видання Фокус університет щороку входить до Топ-35 вишів за затребуваністю випускників. У рейтингах DOU – серед кращих ЗВО України за ІТ-освітою. Рейтингом Топ-200 Україна у 2019 році університет визначено на 6 позиції у загальному ранжуванні. Заклад займає 4 позицію серед ЗВО України за популярністю в мережі Інтернет.

Сумський національний аграрний університет. До складу університету входять 8 факультетів (факультет економіки та менеджменту, юридичний факультет, інженерно-технологічний факультет, факультет харчових технологій, будівельний факультет, факультет агротехнологій та природокористування, біолого-технологічний факультет, факультет ветеринарної медицини), інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, 6 коледжів та 1 інститут.

Контингент студентів університету становить майже 6 350 осіб. В університеті діє аспірантура (10 спеціальностей) та докторантура (5 спеціальностей). Щороку в СНАУ захищається 20 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Сумський національний аграрний університет є потужним науково-дослідним центром Північно-Східного регіону України. Основними  напрямами наукових досліджень є селекція картоплі, соняшнику, гречки, пшениці; розробка енергозберігаючих технологій; регулювання безпечності та якості харчових продуктів; інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах адміністративно-територіальної реформи. 

У 2016 році в Сумському національному аграрному університеті вперше в Україні запроваджено нову форму післядипломної підготовки випускників закладів вищої освіти «Агроінтернатура», основним завданням якої є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх готовності до самостійної професійної діяльності. Університет запровадив освітню програму «Регіональний менеджмент» спільно з Університетом прикладних наук «Вайєнштефан» (Німеччина), яка спрямована на розвиток ОТГ області. Також запроваджено освітню програму з точного землеробства.

Сумський національний аграрний університет співпрацює з провідними агрохолдингами: «Кернел Груп», UKRLANDFARMING, «Миронівський хлібопродукт», «Агропросперіс», Індустріальна молочна компанія, Мілкіленд-Україна, ТОВ «Глобино».

Розвиток міжнародних зв’язків є пріоритетним завданням СНАУ. За останні роки в університеті значно збільшилася кількість міжнародних програм навчального та практичного напрямів з країнами Європи, Америки та Австралією. Провідними закордонними партнерами Сумського національного аграрного університету є Університет прикладних наук Нюртінген та Вайєнштефан (Німеччина), центр практичної підготовки спеціалістів АПК Дойла-Нінбург, екологічне об’єднання «Лого»; спілка фермерів Німеччини, Природничо-технічний університет в Бидгощі (Польща), Варшавський природничий університет (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, університет землеробства у Відні, Словацький аграрний університет в Нітрі, чисельні міжнародні організації, які реалізують програми виробничого стажування на кращих підприємствах розвинутих країн світу.

У 2018 р. СНАУ підписав Меморандум і став офіційним партнером міжнародної мережі університетів країн Причорномор’я та Східного Середземномор’я BSEMAN. Важливим досягненням у напрямку розвитку східного партнерства стало налагодження зв’язків із науковими інституціями КНР. Підписано договір про співробітництво із Хенанським інститутом науки і технологій (Китай), яким  передбачено спільну підготовку бакалаврів і магістрів у галузі ветеринарної медицини. Також партнером університету став Чжецзянський університет землеробства та лісового господарства, де також підписано Меморандум про співробітництво і досягнуто домовленостей щодо академічного обміну студентами та викладачами.

Щороку майже 500 студентів університету проходять виробниче стажування за кордоном. Майже 200 студентів пройшли навчання та отримали дипломи провідних вишів Європи.

За 2019 рік науковцями університету публіковано у міжнародній науково метричній базі Scopus – 73 публікацій тау WebofSсience - 70. Індекс Гірша в науокметричних базах зріс на декілька позицій і склав по базі Scopus – 16, а по WebofSience – 15.

За перший квартал 2020 року у SCOPUS проіндексовано 20 статей, підготовлених науковцями університету, у WebofScience– 12.

Активно працювала у 2019 році і Рада молодих вчених СНАУ. У звітному році д.е.н., професор Данько Ю.І., д.е.н. та професор Медвідь В.Ю. отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У Сумському національному аграрному університеті видається науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету», п’ять серій якого включено до переліку фахових видань України та індексуються в міжнародній наукометричній базі IndexCopernicus.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка – навчально-науковий заклад вищої освіти, що здійснює підготовку управлінських кадрів, економістів, фахівців у галузі культури і мистецтва, туризму, фізичної культури, спорту, фізичної терапії, права, психології, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, менеджменту. Університет готує фахівців за 13 галузями знань та 46 спеціальностями.  Усі спеціальності педагогічного напряму  подвійні, що дає  випускнику переваги на ринку праці. Специфікою освітньої діяльності університету є надання студентам можливості фахового оволодіння однією або двома іноземними мовами   та додатковими спеціалізаціями.

У складі університету функціонують чотири інститути: навчально-науковий інститут педагогіки і психології; навчально-науковий інститут фізичної культури; навчально-науковий інститут історії та філософії; навчально-науковий інститут культури і мистецтв; трифакультети: природничо-географічний, фізико-математичний та факультет іноземної та слов’янської філології.

Контингент студентів університету у 2019/2010 навчальному році складає 4 359 осіб.

У рамках співробітництва з Північним національним університетом
(м. Інчуань, Китай) діє спільна програма «студентської мобільності 3+1», а також проводиться реалізація освітніх програм «академічної мобільності 3+1 та 2+1», «скорочений термін навчання 3+2», «обмін студентами та викладачами», «програма підготовки магістрів 4+1,5». У рамках програми Еразмус+ створено програму академічної мобільності для студентів та викладачів спільно з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохова) за спеціальностями «соціальна робота», «соціальне забезпечення», «менеджмент соціокультурної діяльності», «фізична культура і спорт». Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренка має низку угод про творче співробітництво із закладами вищої та середньої освіти, науковими установами та громадськими організаціями Білорусі, Болгарії, Казахстану, Китайської Народної Республіки, Німеччини, Польщі, Румунії, Сербії, США та Франції. Науково-педагогічна робота здійснюється в рамках майже 30 двосторонніх угод.

Волонтер Корпусу Миру США Фінлайсон Венді Анн працює в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка за програмою міжнародної технічної допомоги на підставі гранту від Державного департаменту США; доброволець Корпусу миру Лоренс Кан працює в університеті в рамках реалізації проекту «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в 2018-2020 рр.

Наукову діяльність в університеті здійснюють 7 ресурсних центрів і центрів трансферу технологій, 1 центр колективного користування, 4 навчально-наукові центри, 2 міжвідомчі, 1 міжуніверситетська, 1 студентська та  20 університетських наукових, науково-дослідних та науково-експериментальних лабораторії. Діяльність цих спеціалізованих структур спрямовано на підвищення конкурентоспроможності університету.

Продовжується виконання теми «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів», що реалізується як Жан Моне Модуль групою науковців університету. Проєкт з даної теми виграв фінансування в рамках програми Еразмус+.

Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка – заклад вищої освіти педагогічного профілю, у якому здійснюється підготовка фахівців 4 галузей знань 17 спеціальностей.

Контингент студентів у 2019/2020 навчальному році складає 2 195 осіб. Діє аспірантура з 5 спеціальностей та докторантура з 2 спеціальностей.

До складу університету входить 6 факультетів (дошкільної освіти; початкової освіти; технологічної і професійної освіти; педагогіки і психології; природничої і фізико-математичної освіти; філології та історії) та Професійно-педагогічний коледж.

Університет долучився до міжнародних семінарів та засідань робочих груп у межах грантового проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE).

У 2018/2019 році університет став учасником проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (фінансується МЗС Чеської республіки) та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (фінансується міжнародним фондом «Відродження»).

Науково-дослідна робота в університеті спрямована  на дослідження важливих теоретичних і прикладних проблем педагогічної науки, зокрема підготовку вчителів у світлі Концепції нової української школи.

На базі університету проходили стажування та здійснювали викладання викладачі з Афйонського університету (Туреччина), що обумовлено проектом кредитної мобільності Erasmus+ .

Здійснили навчання 2 іноземні студентки з університету Афйон Коджатепе (Туреччина): Фатма Басан (1 семестр, магістратура, кафедра іноземних мов та методики викладання);  Еліф Язіт (2 семестр, магістратура, кафедра історії).

Делегація (Бутова В.О. Курант, О.Ю. студентка Щербакова Д.)  Глухівського НПУ імені Олександра Довженка працювали в Університеті прикладних наук Циттау-Гьорліц (Німеччина) (червень 2019 р.).

У 2020 році Глухівський НПУ ім. О. Довженка продовжував працювати у рамках європейської освітньої програми Erasmus+. Дана програма дозволяє забезпечити мобільність студентів на основі стипендій, що надаються Європейським Союзом та покривають витрати на навчання й проживання.

1 студент отримав стипендію Erasmus + на навчання за кордоном, а саме у партнерському університеті Афьон Коджатепе (м. Афьон Карахісар, Туреччина).

За освітньою програмою Erasmus+  студентка бакалаврату університету Афьон Коджатепе (Туреччина) Ханіфе Афри Екісі перебуває на навчанні.

Університет активно співпрацює з закордонними партнерами. Підготовлені Угоди про співробітництво з  науковими установами та вищими навчальними закладами, а саме: Установа освіти «Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка»,  університетами Польщі, де визначено основні потенційні сфери співробітництва, враховуючи сильні сторони та потреби партнерів, досягнуто домовленості про спільні дії в освітній та науковій сфері, формуванні інновацій.

Одним із напрямів діяльності закладів вищої освіти педагогічного профілю є співпраця із закладами освіти різних рівнів, органами влади та місцевого самоврядування щодо підготовки компетентних фахівців та підвищення престижу педагогічної праці. З метою сприяння підвищенню професійної компетентності учителя Нової української школи як носія суспільних і освітніх змін, активного учасника і провайдера реформ у системі освіти в педагогічних закладах вищої освіти проведено низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності підготовки вчителів до роботи в умовах Нової української школи. У Глухівському національному педагогічному університеті імені О.Довженка за участю представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, керівників закладів вищої освіти, органів управління освітою відбувся регіональний семінар-тренінг «Менеджмент української освіти: виклики сьогодення», де обговорювалися особливості підготовки вчителів до ефективної роботи в Новій українській школі.