ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПОЧАТКУ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Методистом навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Катериною ДІХНИЧ спільно з консультантами з початкової освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників 30.08.2022 обговорено актуальні питання організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у початкових класах під час інструктивно-методичної наради.

У процесі онлайн-зустрічі представлено основні зміни в типових освітніх програмах для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст у частині питань цивільного захисту, поводження з вибухонебезпечними предметами, у зв’язку з масовим вторгненням збройних сил російської федерації в Україну (наказ МОН від 12.08.2022 № 743-22).

Методистом закцентовано увагу на тому, що у зв’язку з переходом на дистанційне навчання Міністерство освіти і науки України рекомендує на початку 2022/2023 навчального року виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах воєнного часу самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації традиційного повторення вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання».

Катерина ДІХНИЧ зауважила, що за умов організації дистанційної/змішаної форми навчання педагогам варто посилити значущість навчання щодо безпеки в мережі Інтернет, формувати в учнів мережевий етикет, медіаграмотність, дотримуватися правил спілкування та взаємодії в Інтернеті.

Спільно з консультантами з початкової освіти опрацьовано і систему оцінювання результатів здобувачів початкової освіти та їх фіксацію на носіях зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу, що забезпечує реалізацію компетентнісно-зорієнтованого навчання.

Методист зазначила, що значну увагу у 2022/2023 навчальному році варто приділити посиленню національно-патріотичного компонента в предметах (інтегрованих курсах) усіх освітніх галузей. У зв’язку з цим консультантам центрів професійного розвитку педагогічних працівників було презентовано просвітницькі матеріали з офіційних сайтів, які були рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

На завершення інструктивно-методичної наради Катерина ДІХНИЧ зазначила, що потрібно посилити увагу щодо психологічних аспектів організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану з молодшими школярами та вчителями початкових класів. Зокрема, у роботі варто використовувати поради фахівців, наведених у розділі 2 Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році; матеріали для використання в роботі під час воєнних дій, які розміщено на вебсайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіту»; посібник «Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни». Учасникам онлайн-зустрічі було рекомендовано пройти курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», що створено Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти за участю провідних міжнародних експертів з психології.  • 12