МОТИВАЦІЯ УСПІХУ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ

По відношенню до діяльності в людини існує два протилежних мотиви: мотив досягнення успіху та мотив уникнення невдачі.  Мотив  досягнення  успіху – це прагнення людини досягати значних результатів, успіхів і майстерності в діяльності.  Люди, у яких  домінує  мотивація досягнення успіху,  мають низький рівень тривожності, вони шукають власні можливості в подоланні перешкод, упевнені в успішному результаті, готові брати на себе відповідальність, рішучі в ситуаціях невизначеності.

 Обговоренню питання впливу мотивів діяльності на тривожність як рису особистості у здобувачів освіти було присвячено методичний порадник, проведений навчально-методичним центром психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 19 квітня 2023 року. Його учасниками стали практичні психологи закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, інституційного догляду та виховання дітей (усього 45 осіб).

У рамках онлайн-зустрічі методистом центру Анною РАСТРОСТА розглянуто особливості формування мотивації досягнення успіху. Працюючи в групах,  практичні психологи визначили фактори, які впливають на рівень тривожності особистості, ресурси для формування мотивації досягнення успіху у здобувачів освіти.

Практичні психологи отримали досвід роботи з техніками пошуку власних копінг-стратегій, планування досягнень, визначення та усвідомлення власних ресурсів,  опрацьовуючи їх індивідуально та ділячись власними  напрацюваннями, почуттями, думками.  • 12