ОПАНОВУЄМО СУЧАСНІ ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Підготовка кваліфікованих робітників для сільськогосподарських підприємств регіону є актуальною і затребуваною. Особливо це стосується фахівців, які здатні працювати на сучасній техніці, використовувати новітні методи обробітку ґрунту та вирощування сільськогосподарської продукції.

Із цією метою 19 липня 2022 року в Сумському національному аграрному університеті відбулася нарада за участі директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Вікторії ГРОБОВОЇ, директора Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації  Олександра МАСЛАКА, ректора Сумського національного аграрного університету, академіка НААН України Володимира ЛАДИКИ, роботодавців, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку робітників для агропромислового сектору.

Наша спільне завдання створити таку кооперацію з професійних та вищих закладів освіти і роботодавців, де будемо мати змогу отримати в кінцевому результаті якісного кваліфікованого випускника, наголосила в своєму виступі Вікторія Гробова, а закладам підняти свій імідж і якісно зарекомендувати себе серед сільськогосподарських підприємств та агрохолдингів області.

Володимир Ладика підкреслив, що Сумський національний аграрний університет має у своєму складі Центр точного землеробства, оснащений сучасними тракторами, комбайнами, віртуальними комплексами, тренажерами, симуляторами тощо, а це дає змогу протягом року, навіть і в зимовий період, здійснювати ефективну підготовку високоякісних фахівців в галузі сільського господарства.

Представниками університету було презентовано розроблену ними «Вертикально-інтегровану систему підготовки кадрів для аграрного бізнесу Північного Сходу України 2022», що покликана підняти професійні компетентності здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на більш високий професійний рівень.

Учасники наради ознайомитися з матеріально-технічною базою Центру, сучасними методиками ведення сільськогосподарських робіт, умовами проходження стажування здобувачами освіти та педагогічними працівниками. Домовилися розпочати підготовку для реалізації спільного проєкту з підготовки кваліфікованого робітника сучасним методикам точного землеробства.



  • 12