ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОБГОВОРИЛИ ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ОБЛАСТІ

Міністерством освіти і науки України у співпраці з Національною академією педагогічних наук України розпочато роботу з підготовки проєкту Концепції реформування психологічної служби системи освіти в умовах війни та повоєнного відновлення України.

У рамках підготовчої роботи 6 червня 2023 року відбулася онлайн-зустріч спеціалістів навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області з Віталієм ПАНКОМ, в.о. обов’язки академіка-секретаря Відділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директором Українського науково-методичного центру психологічної служби НАПН України, доктором психологічних наук, керівником робочої групи з розробки проєкту Концепції.    

Під час зустрічі учасники обговорили актуальні проблеми, що наразі впливають на ефективність  діяльності практичних психологів, соціальних педагогів, зокрема питання нормативів чисельності, відповідно до яких у закладі освіти вводиться посада спеціаліста психологічної служби, ведення службової документації, уведення до розкладу навчальних занять «годин психолога», питання адміністративного та методичного підпорядкування спеціалістів, підвищення їх кваліфікації тощо.

Як зазначили учасники, зустріч сприяла усвідомленню викликів, що стоять перед спеціалістами психологічної служби, необхідності переформатування як діяльності практичних психологів, соціальних педагогів, так і психологічної служби в цілому.  • 12