ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ, ЗОКРЕМА ДЛЯ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Розвиток у дітей уміння самостійно контролювати як результат власної діяльності, так і її процес, сприяє не тільки кращому засвоєнню знань, але й усвідомленню кожним  себе в ролі суб’єкта певної діяльності. Особливо актуальним питання формування самоконтролю особистості набуло в умовах дистанційного навчання

Обговоренню проблеми формування самоконтролю у здобувачів освіти було присвячено методичний порадник, проведений навчально-методичним центром психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 21 січня 2022 року. Його учасниками стали практичні психологи закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, інституційного догляду та виховання дітей (усього 50 осіб).

У рамках онлайн-зустрічі методистом центру Анною РАСТРОСТОЮ розглянуто особливості формування самоконтролю на різних вікових етапах розвитку особистості, визначено впливи середовища на формування цієї характеристики у здобувачів освіти, роль дорослого під час дистанційного навчання в процесі формування самоконтролю як однієї з найважливіших передумов самостійної діяльності дітей.  • 12