ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ

Економічна освіта – основа для формування в учнів економічної культури, розуміння основних законів розвитку ринкової економіки, виховання таких особистісних якостей як працьовитість, відповідальність, ініціативність, підприємливість, що забезпечують успішність здійснення ними підприємницької діяльності.

Відповідно до графіка проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році 23 грудня
2023 року в районах (містах, ТГ) Сумської області відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки.

До участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки долучилися 2 територіальні громади.

Комплект завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки для 9-11 класів містив тестові, теоретичні і практичні блоки, до складу яких входили  завдання різного рівня складності, спрямовані на перевірку в учнів рівня сформованості предметної економічної компетентності.

Під час виконання завдань учасники олімпіади продемонстрували знання теоретичного матеріалу, уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати економічні закони на практиці.  • 12