КОМУНІКАТИВНІ ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ П(ПТ)О: ПРОВЕДЕНО ОБЛАСНИЙ ВОРКШОП

Основною метою навчання іноземної мови в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Питання щодо формування та розвитку мовленнєвих навичок на уроках англійської мови в закладах П(ПТ)О було обговорено 7 квітня 2023 року з викладачами іноземної мови під час обласного воркшопу.

Ольга СМОЛЕНКО, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, звернула увагу на особливості викладання іноземної мови в умовах змішаного (дистанційного) навчання, навчально-методичне забезпечення, упровадження сучасних форм і методів навчання, запровадження комп’ютерних ІТ-технологій в освіті.

Вікторія КОЗЛОВА, доцент кафедри англійської філології та лінгводидактики, кандидат філологічних наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, зупинилася на питаннях професійного зростання викладача іноземної мови в умовах сьогодення та під час онлайн-спілкування, поділилася інструментами та вправами для посилення навичок, необхідних для досягнення успіху. 

Досвід роботи щодо викладання іноземної мови, застосування сучасних освітніх технологій на уроках презентували:

«Розвиток говоріння на уроках англійської мови» (Оксана БУРЛАКА), Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту;

«Формування навичок читання на уроках англійської мови» (Оксана БЛИЗНЮК),  Роменське вище професійне училище;

«Лексична компетентність у складі іншомовної професійної комунікативної компетентності» (Анна ХАРЧЕНКО), Лебединське вище професійне училище лісового господарства;

«Практичне використання інтерактивних технологій та методів на уроках англійської мови» (Оксана ЦИРУЛІК), Сумське міжрегіональне вище професійне училище;

«Використання нетрадиційних підходів на уроках англійської мови під час навчання аудіювання» (Наталія ВІТЮК), Конотопське вище професійне училище;

«Формування та розвиток комунікативних видів мовленнєвої діяльності за допомогою сучасних засобів навчання на уроках англійської мови» (Олександра КОСЕНКО), Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну;

«Формування та розвиток навичок письма здобувачів освіти на уроках англійської мови» (Світлана ОСТАПЧУК), Шосткинське вище професійне училище;

«Робота зі здібними учнями під час вивчення англійської мови в умовах воєнного стану» (Світлана ТІТОВА), Путивльський професійний ліцей.

Для учасників заходу американським фахівцем Деббі Райнхарт проведено методичний воркшоп «Віртуальний викладач англійської мови», під час якого викладачі мали змогу відпрацювати комунікативні вправи для розвитку навичок усного і писемного мовлення на уроках англійської мови.

Матеріали воркшопу за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1eeZLdM46YWROIW73BAontwsWfAoyO6p0?usp=sharing  • 12