МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, модернізації системи освіти, введення нових освітніх стандартів значно підвищуються й вимоги до вчителя, його особистісних і професійних якостей, соціальної та професійної позиції, що відображено в Концепції Нової української школи. Управління освітнім процесом, у таких умовах, вимагає від учителя здатності створювати або адаптувати навчальні програми, планувати освітній процес на рік, семестр, урок, організовувати учнів на уроці та в позанавчальній діяльності, планувати їхню проєктну діяльність та оцінювати індивідуальні навчальні досягнення школярів.

У зв’язку із цим, відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2023 рік, 8 вересня реалізовано онлайн методичний порадник «Професійна компетентність учителя хімії у контексті трудової функції «Управління освітнім процесом» для вчителів хімії закладів загальної середньої освіти Сумської області.

Алла МЕТЕЙКО, методист з хімії навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, під час заходу детально зупинилася на прогностичній, організаційній та оцінювально-аналітичній компетентностях учителя, що є складовими  трудової функції «Управління освітнім процесом», відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»; акцентувала увагу на важливості їх наявності у вчителя хімії для ефективного прогнозування та планування процесу вивчення учнями хімії в закладні освіти незалежно від форми організації процесу навчання (очної, дистанційної,  індивідуальної). Під час заходу також було окреслено спектр питань (будова модельної навчальної програми з хімії для 7-9 класів; складання навчальної програми з хімії на основі модельної; критерії оцінювання успішності учнів за групами результатів, що визначені Державним стандартом базової середньої освіти тощо), що потребують опрацювання вчителями хімії протягом поточного навчального року, з метою прогнозування та планування їх ефективної реалізації в наступному 2024/2025 навчальному році.

По завершенню методичного порадника учасникам надано методичні рекомендації.  • 12