МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ІЗ ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

Питання ефективної взаємодії між учителем і батьками ніколи не втрачало своєї актуальності. А особливо нині, коли авторитарна модель співпраці не лише морально застаріла, а й приховує чимало загроз, яким не місце у ХХІ столітті, адже система, у якій учитель або батьки диктують свої умови оточуючим, лише вносить деструктив до освітнього процесу.

Саме питанню педагогіки партнерства було присвячено методичний порадник «Педагогіка партнерства: як успішно взаємодіяти з батьками», який відбувся  1 листопада 2023 року, відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

         У ході роботи методичного порадника Олена ТРЕТЬЯКОВА, методист навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, акцентувала увагу педагогічних працівників на трактуванні та специфіці поняття «педагогіка партнерства», як ключового компонента  формули Нової української школи; наголосила на чинниках ефективної співпраці вчителя та учнів під час організації освітнього процесу (на засадах педагогіки партнерства) в закладах загальної середньої освіти; звернула увагу на інформаційні  ресурси, які сприяють ефективній роботі  педагога й батьків здобувачів освіти в позанавчальний час.

         За результатами методичного порадника педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти надано методичні рекомендації щодо успішної взаємодії педагогів із батьками учнів.  • 12