ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ  ПОРАДНИК ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Умови сьогодення вимагають від керівника закладу загальної середньої освіти переосмислення  багатьох освітніх канонів, швидкого й гнучкого прийняття управлінських рішень та їх виконання для ефективності управління закладом освіти.

Актуальним питанням професійної компетентності сучасного управлінця в контексті    професійного стандарту  «Керівник (директор) закладу загальної середньої  освіти» було присвячено обласний методичний порадник «Нові ролі та професійні компетентності сучасного управлінця в контексті професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» для керівників закладів загальної середньої освіти, що відбувся 20 вересня (онлайн) відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2023 рік.

Цільова аудиторія – керівники закладів загальної середньої освіти, консультанти центрів професійного розвитку, які опікуються процесом   управління закладів загальної середньої освіти.

У ході проведення заходу Вікторія ПЕРЛИК, методист з управлінської діяльності  навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, акцентувала увагу присутніх на нормативно-правовому забезпеченні професійної (управлінської) діяльності керівника   закладу загальної середньої освіти; наголосила на управлінських компетентностях сучасного керівника  закладу загальної середньої освіти у відповідності до професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти»; розкрила питання лідерських, менеджерських, тьюторських, фандрайзерських та модераторських якостей як нових ролей  сучасного керівника закладу загальної середньої освіти; зупинилася на візії майбутнього освіти і науки України та завданнях, що стоять перед керівниками закладів загальної середньої освіти.

За результатами методичного порадника учасникам заходу надано методичні рекомендації.  • 12