ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА

Упровадження Концепції «Нова українська школа» в закладах загальної середньої освіти визначає зміну ролі вчителя: «Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін». Успішному втіленню цих змін передує кропітка підготовка та самоосвітня діяльність учителя в напрямі опрацювання нормативних документів щодо організації освітнього процесу, ознайомлення із сучасними методами та технологіями навчання, опанування можливостей використання електронних освітніх ресурсів у практиці роботи тощо.

Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2023 рік 15 вересня реалізовано онлайн методичний порадник «Професійна компетентність учителя мистецтва в контексті реалізації трудової функції «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)» для вчителів освітньої галузі мистецтва.

Оксана СЕРДЮК, завідувач навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, під час заходу наголосила на важливості системної роботи, спрямованої на професійний розвиток учителя, а саме: предметно-методичної, інформаційно-цифрової та мовно-комунікативної компетентностей, що є складовими трудової функції, відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

По завершенню  методичного порадника учасникам надано методичні рекомендації.  • 12