ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 6 КЛАСАХ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» (ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ)

Організація освітньої діяльності у 6-х класах закладів загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016
№ 988-р), Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898
. Організація освітнього процесу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» забезпечує можливості для розвитку в учнів нових та вдосконалення наявних практичних навиків, отримання нових знань.

Відповідно до плану роботи Сумського ОІППО на 2023 рік 30 травня на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено обласний методичний порадник з теми «Організація освітнього процесу в 6 класах в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (технологічна освітня галузь)», під час якого вчителям рекомендовано створити власний контент для учнів «6 клас НУШ» із розміщенням уроків, інформаційних матеріалів, посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти; обрати напрям проєктно-технологічної діяльності в НУШ, теми проєктів та визначити їх кількість у кожному модулі, основні та додаткові технології для проєктування, виготовлення кожного обраного учнями 6-го класу виробу з декоративно-ужиткового та національно-патріотичного напрямів; спланувати очікувані результати навчання здобувачами освіти, визначені навчальною програмою.

У рамках заходу Ірина КОРЕНЕВА, методист технологічної освітньої галузі навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, виступила з темами: «Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в 6 класах в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», «Організація освітнього процесу в 6 класах в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» та «Оцінювання результатів навчання учнів із предмета «Технології» в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

За підсумками методичного порадника педагогам надано методичні рекомендації.  • 12