РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ «ТЕХНОЛОГІЇ» В КОНТЕКСТІ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Діяльнісний підхід є ефективним інструментом, що сприяє забезпеченню звязку навчання з життям, формуванню активної та ініціативної позиції учня. Діяльність розглядають як активність людини, що має усвідомлюваний характер і спрямована на досягнення поставленої мети, що визначається потребою. Освітній процес на засадах діяльнісного підходу полягає в переорієнтації мети, завдань і змісту навчання, що ґрунтується на заданій системі дій, способах діяльності та знаннях, що забезпечують опанування цієї системи.

Відповідно до плану роботи Сумського ОІППО на 2023 рік 19 квітня на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено обласний методичний порадник з теми «Реалізація діяльнісного підходу до навчання учнів «Технології» у контексті вимог Концепції «Нова українська школа», на якому вчителям необхідно здійснювати проєктну, винахідницьку, дослідницьку, інноваційну, конструкторську, графічну, художну, творчу, практичну, інтерактивну та інші види діяльності в освітньому процесі.

У рамках заходу, Ірина КОРЕНЕВА, методист технологічної освітньої галузі навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, виступила з темами: «Діяльнісний підхід: акценти педагогіки», «Особливості реалізації діяльнісного підходу до навчання учнів «Технології» у контексті вимог «Нова українська школа» в умовах воєнного стану» та «Структура уроку «Технології» у контексті діяльнісного підходу».

За підсумками методичного порадника педагогам надано методичні рекомендації.  • 12