Про призначення відповідальної особи за організацію доступу до публічної інформації

Наказ Про призначення відповідальної особи за організацію доступу до публічної інформації від 25.01.2022 № 32-ОД

Відповідно до законів України «Про інформацію» (зі змінами), «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами), з метою забезпечення права кожного громадянина на доступ до публічної інформації

НАКАЗУЮ:

  1. Покласти виконання функцій щодо організації доступу до публічної інформації в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на Мілінтович Наталію Феодосіївну, провідного спеціаліста відділу організаційної роботи, звернень громадян та контролю управління професійної, фахової передвищої, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення.
  2. Відповідальному за організацію доступу до публічної інформації Мілінтович Н.Ф.

1) Забезпечувати контроль за своєчасним опрацюванням запитів на інформацію щодо надання достовірних та повних відповідей у порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2) Здійснювати аналіз та систематизацію запитів на інформацію за тематикою та іншими ознаками, готувати та оприлюднювати звіти.

3) Забезпечувати надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, що порушили права та законні інтереси запитувачів інформації.

4) Забезпечувати направлення запиту на інформацію належному розпоряднику.

5) Координувати діяльність та надавати консультаційну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію у підвідомчих установах.

6) Забезпечувати підготовку матеріалів для оприлюднення публічної інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформацїі», на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області на сторінці Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

7) Забезпечувати своєчасне надання новоствореної публічної інформації, обов’язкової для оприлюднення відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», для інформаційного наповнення сторінки Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

  1. Визнати такими, що втратили чинність накази Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.10.2015 № 606-ОД «Про призначення відповідальної особи за організацію доступу до публічної інформації» та від 01.09.2020 № 349-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 06.10.2015 № 606-ОД».
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу організаційної роботи, звернень громадян та контролю управління професійної фахової передвищої, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення Скиртаченко Н.Г.

 

 

Директор                                                                                    Вікторія ГРОБОВА

32_OD___2022  • 12