СОЦІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Особлива важливість фінансової освіти стає все більш очевидною в останні роки. Підгрунтя для майбутньої успішної соціалізації, економічної діяльності людини закладається в дитинстві. Саме тому надзвичайно важливим є виховання нового покоління, яке адекватно реагуватиме на суспільні зміни, позитивно сприйматиме економічну інформацію, володітиме навиками фінансово доцільної поведінки.

Саме  розгляду  питання  особливостей формування основ соціально-фінансової грамотності дітей дошкільного віку було присвячено роботу методичного порадника «Соціальна та фінансова освіта дітей дошкільного віку», проведеного  31 жовтня 2023 року в онлайн форматі навчально-методичним відділом координації освітньої діяльності та  професійного розвитку Сумського ОІППО.

Учасники заходу – педагогічні працівники відділів освіти, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які опікуються дошкільною освітою; директори, завідувачі, вихователі-методисти, вихователі закладів дошкільної освіти.

Лариса МІЩЕНКО, методист з  дошкільної освіти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та  професійного розвитку Сумського ОІППО, розкрила питання: «Соціальна та фінансова освіта дітей дошкільного віку на сучасному етапі», «Особливості освітнього напряму Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність», «Формування навиків соціально-фінансової грамотності дітей дошкільного віку», «Реалізація основ фінансової грамотності дітей дошкільного віку в контексті програми «AFLATOT». Учасникам надано методичні рекомендаціїщодо особливостей формування основ соціально-фінансової грамотності дітей дошкільного віку.  • 12