ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД ІЗ МАТЕМАТИКИ, ХІМІЇ

Попри дію правового режиму воєнного стану та складну безпекову ситуацію в країні та Сумській області зокрема, 17.12.2022 продовжено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів із дотриманням заходів безпеки.

17 грудня 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, у якому взяли участь учні 6-11 класів із 22 територіальних громад.

Комплект олімпіадних завдань складався із задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми різних розділів курсу математики та нестандартних задач різного рівня складності, як-то: задачі комбінаторно-логічного змісту (допоміжні «розфарбування», математичні ігри); теоретико-числові задачі; задачі на доведення нерівностей, функціональних співвідношень; задачі на властивості цілої та дробової частини числа; різнопланові геометричні задачі.

Олімпіадні завдання з математики були спрямовані як на розуміння учнями реалізації алгоритму їх розв’язку спеціальними методами та прийомами, так і на сформованість в учнів математичної компетентності.

18 грудня 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, у якому взяли участь учні 7-11 класів із 16 територіальних громад.

Запропоновані учасникам завдання містили задачі на моделювання молекул органічних й неорганічних речовин та хімічних процесів, що відбуваються в розчинах. До комплекту завдань увійшли й розрахункові та аналітичні задачі компетентнісного змісту, виконання яких сприяло перевірці розуміння учасниками механізмів проходження хімічних реакцій, аналізу лабораторних методів одержання речовин.

Зміст олімпіадних завдань з хімії був спрямований як на усвідомлення учнями важливості хімічних знань для повсякденного життя, промислових виробництв, так і на формування наукової картини світу через хімічний компонент природничої освітньої галузі.    • 12