МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Реалізація реформи «Нова українська школа» в закладах загальної середньої освіти супроводжується зміщенням акцентів щодо спрямованості та сприйняття системи оцінювання всіма учасниками освітнього процесу. Як наслідок, ‒ змінюються підходи до оцінювання результатів навчальної діяльності учнів та їх фіксації у шкільній документації. Ці питання є на часі, оскільки у 2022/2023 навчальному році у 5-х класах масово освітній процес розпочався на основі Державного стандарту базової середньої освіти.

Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2023 рік 21 лютого реалізовано методичний порадник «Оцінювання учнів 5 класу під час вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі НУШ» для вчителів природничої освітньої галузі закладів загальної середньої освіти, які працюють у 5-х класах.

Метейко А.В., методист природничої освітньої галузі та хімії навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, під час заходу проаналізувала нормативні документи, що регламентують систему оцінювання в новій українській школі; детально зупинилася на особливостях реалізації формувального, поточного та підсумкового оцінювання, акцентувавши увагу на тому, що воно має бути орієнтованим на виявлення рівня сформованості ключових компетентностей учнів, їх наскрізних умінь та обов’язкових результатів навчання, зазначених у Державному стандарті базової середньої освіти. Також доповідач у якості прикладів, продемонструвала декілька варіантів розробки сторінок журналу спостереження, власної шкали оцінювання та один із підходів до складання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. На завершення заходу методист зупинилася на питанні виявлення та компенсації освітніх втрат, що мають учні внаслідок поширення пандемії коронавірусу та дії правового режиму воєнного стану в країні. По завершенню  методичного порадника учасникам надано методичні рекомендації.  • 12