ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

В Україні, серед закладів загальної середньої освіти, поширюється практика реалізації в освітньому процесі моделі «змішане навчання».
Це – новий  для  освіти формат навчання, у якому поєднані традиційна та дистанційна моделі навчання, що відбувається в аудиторії та за її межами, у синхронному та асинхронному режимах, базується на широкому використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

Цьому питанню й був присвячений методичний порадник з теми «Особливості організації змішаного навчання у процесі вивчення географії та економіки у закладах загальної середньої освіти» для вчителів географії та економіки, який відбувся 15 лютого відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2023 рік.

У ході заходу Володимиром ПОПОВИМ, методистом з географії та економіки навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, розкрито сутність змішаного формату навчання; розглянуто його види, особливості планування уроку та проведення практичних робіт; акцентовано увагу педагогів на тому, що успішна реалізація змішаного навчання залежить від відповідних цифрових компетентностей учителів.

За підсумками методичного порадника педагогам надано методичні рекомендації.  • 12