УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

У сучасному суспільстві життя й здоров’я людини визначаються як найвищі людські цінності. Ураховуючи актуальність проблеми збереження здоров’я громадян України,  до пріоритетних напрямів роботи в закладах освіти щодо створення сприятливих умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей належать: формування основ здорового способу життя через освіту; розробка й упровадження в освітнє середовище здоров’язбережувальних технологій; становлення духовного, психічного та фізичного здоров’я особистості; формування в учнів  відповідального ставлення до здоров’я як найвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 20 квітня 2023 року для вчителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі реалізовано методичний порадник «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

У ході роботи методичного порадника Марина КІСІЛЬОВА, методист соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, акцентувала увагу вчителів на впровадженні здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»; ознайомила з класифікацією здоров’язбережувальних технологій та, у якості прикладів, запропонувала до перегляду декілька варіантів здоров’язбережувальних форм роботи як складової освітнього процесу сучасного закладу освіти; зупинилася на особливостях упровадження педагогічної технології «Освіта на основі набуття життєвих навиків» (ООЖН) в освітньому процесі закладів освіти; наголосила на збереженні здоров’я учнів як стратегічної тенденції в процесі інформатизації освіти. За результатами методичного порадника вчителям соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі надано методичні рекомендації щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».  • 12