ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СУМЩИНИ ОТРИМАЛИ СУЧАСНІ КОМПЛЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІД ВИДАВНИЦТВА HELBLING ENGLISH!

Для досягнення успіху в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців опанування іноземними мовами розглядається як  необхідний компонент загальнокультурного розвитку особистості.

З метою сприяння вивчення англійської мови, зокрема в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, для розширення доступу викладачів та учнівської молоді до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей  заклади професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини  отримали 1188 сучасних навчальних комплектів (підручники, робочі зошити для учнів, посібники для викладачів) з англійської мови  від видавництва Helbling English. Така навчальна література надасть можливість урізноманітнити викладання предмета та підвищити мовну та мовленнєву компетентність здобувачів освіти з англійської мови.

Helbling English — це інноваційний глобальний видавець гнучких і інтегрованих освітніх рішень ELT, які допомагають зробити вивчення та викладання англійської мови як іноземної мотивуючим і збагачувальним досвідом https://www.helbling.com/int/en/helbling-english  • 12