Конкурс з виконання соціального замовлення та надання соціальних послуг

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення у 2018 році конкурсу 

з виконання соціального замовлення для надання соціальних послуг (соціально-педагогічні, психологічні послуги для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах)

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) оголошує конкурс з виконання соціального замовлення для надання соціальних послуг (соціально-педагогічні, психологічні послуги для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах) у рамках виконання Обласної цільової соціальної програми розв’язання пріоритетних проблем з використанням механізму соціального замовлення на 2018 рік,  затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 20.12.2018 (далі – конкурс).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013р. № 324.

Умови проведення конкурсу

Конкурс на залучення недержавних суб’єктів, громадських організацій, фізичних осіб-підприємців до надання соціальних послуг оголошується для надання комплексного пакету соціально-педагогічних, психологічних послуг громадянам (особи, які перебувають у складних життєвих обставинах): консультації, акції, фестивалі, конкурси, військово-спортивні ігри, краєзнавчі та фольклорні експедиції, методичні поради, семінари, тренінги, організація  індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної  та  художньої  діяльності тощо.

Умови проведення конкурсу, затверджені наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 07.03.2018 № 165-ОД, додаються.

До фінансування соціальних послуг у межах конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в обсязі 250 тис. гривень.

Вимоги до конкурсної пропозиції

1. Конкурсна пропозиція складається з 2 примірників за формою, що додається (Форма 1).

2. До Конкурсної пропозиції  учасники конкурсу додають  документи:

 1) учасники конкурсу – юридичні особи:

копії установчих документів (копію статуту або положення, засвідчені в установленому порядку);

 баланс за попередній рік;

довідка територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше, ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

2) учасники конкурсу – фізичні особи-підприємці:

копію паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку ‒ фізичної особи-підприємця за попередній рік;

довідка територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше, ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

Повний комплект конкурсної документації необхідно подати до Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за адресою: м.Суми, вул. Прокоф’єва, 38, 2 поверх, 7 каб. За цією ж адресою можна отримати форму конкурсної пропозиції.

Контактна особа: Макарова Світлана Анатоліївна, телефон для довідок: 31 01 45.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені. Подана конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація подається в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверта).

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Кінцевий термін приймання конкурсної документації – 15 квітня 2018 року. Конкурсна документація, подана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

Необхідні консультації можна отримати в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за адресою: м.Суми, вул. Прокоф’єва, 38, 2 поверх, 7 каб.

Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

2) фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

3) досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних (соціально-педагогічних, психологічних ) послуг;

4) кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

5) планована кількість отримувачів соціальних послуг;

6) вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

  • 12