ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК З ПИТАНЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На сучасному етапі розвитку та реформування дошкільної освіти,  з урахуванням реалій сьогодення, у яких перебуває наша держава, увагу освітян дошкільної ланки все більше привертають проблеми освіти дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти з різновіковими групами.

Взаємодія з дітьми у змішаних різновікових групах доволі складна: від вихователя вимагають  високої професійної майстерності, знання специфіки одночасної роботи з дітьми різного віку, уміння співвідносити програмові вимоги з індивідуальними особливостями вихованців; здатності розуміти й бачити кожну дитину, а також усю групу дошкільників у цілому. Педагогові потрібно враховувати, що ефективність організації освітнього процесу з дітьми різного віку залежить від різних умов, змісту і форм здійснення освітньої діяльності з дошкільниками.

Саме  розгляду  питання  особливостей організації    освітнього процесу в різновіковій групі  закладів дошкільної освіти було присвячено роботу методичного порадника «Організація освітнього процесу в різновіковій групі вихованців закладів дошкільної освіти», проведеного  24 травня 2023 року в онлайн-форматі навчально-методичним відділом координації освітньої діяльності та  професійного розвитку Сумського ОІППО. Учасники заходу – педагогічні працівники відділів освіти, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які опікуються дошкільною освітою; директори, завідувачі, вихователі-методисти, вихователі закладів дошкільної освіти.

Лариса МІЩЕНКО, методист з  дошкільної освіти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та  професійного розвитку Сумського ОІППО, ознайомила педагогів з особливостями організації  життєдіяльності дітей дошкільного віку в різновіковій групі; плануванням освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку різновікової групи; створенням розвивального освітнього середовище в різновікових групах  закладу дошкільної освіти.

Учасникам надано методичні рекомендації щодо особливостей формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.  • 12