ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В 6 КЛАСІ ЗА ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Організація освітнього процесу в 6-х класах закладів загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до        2029 року, Державного стандарту базової середньої освіти тощо. Організація освітнього процесу із соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі забезпечує можливості для  становлення самостійності учня, його соціальної залученості та активності, засобами формування здорового способу життя, упевненості в собі й доброчесності для безпеки, добробуту і сталого розвитку.

Відповідно до плану роботи комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 17 травня 2023 року для вчителів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі реалізовано методичний порадник «Організація освітнього процесу із соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі в 6 класі за Державним стандартом базової середньої освіти  в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

У ході роботи методичного порадника Марина КІСІЛЬОВА, методист соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, акцентувала увагу вчителів на нормативно-правовому забезпеченні навчання змісту соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі (6 клас) в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»; ознайомила з модельними навчальними програмами освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна» для 6 класу та їх навчально-методичним забезпеченням;  зупинилася на прикладах використання інтерактивних методів, прийомів і форм навчання змісту соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі; наголосила на оцінюванні учнів       6 класу освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна» у новій українській школі.

За результатами методичного порадника вчителям соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі надано методичні рекомендації.  • 12