ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

В області забезпечується реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти. Одним із пріоритетних напрямків є запровадження інклюзивного навчання, що створило передумови для інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір.

Протягом останніх трьох років збільшилася мережа закладів освіти та кількість дітей з особливими освітніми потребами, для яких організовано інклюзивне навчання. У другому півріччі 2022/2023 навчального року у 62 закладах дошкільної освіти функціонує 109 інклюзивних груп для 194 дітей (2021/2022 навчальний рік – 69 закладів, 103 інклюзивні групи, 175 дітей, 2020/2021 – 51 заклад, 66 інклюзивних груп, 96 дітей). Місцевими органами управління освітою для 930 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 687 класах 217 закладів загальної середньої освіти (2021/2022 навчальний рік – 842 дитини, 596 класів, 206 закладів, 2020/2021 навчальний рік – 653 дитини, 466 класів, 188 закладів).

Окрім того, для надання корекційної допомоги дітям дошкільного віку функціонує 114 груп компенсуючого типу в 63 закладах дошкільної освіти та 25 груп у 3 спеціальних закладах дошкільної освіти, де виховується 10638 дітей з особливими освітніми потребами, із них 112 – з інвалідністю.

Для 48 учнів з особливими освітніми потребами (із них 27 – з інвалідністю) освітній процес організовано у 7 спеціальних класах закладів загальної середньої освіти за місцем проживання.

Для 254 дітей, які за станом здоров’я не відвідують заклади загальної середньої освіти (із них 190 – з інвалідністю), у 2022/2023 навчальному році місцевими органами управління освітою організовано індивідуальну форму навчання.

У 4 закладах професійної (професійно-технічної) освіти функціонують 5 інклюзивних груп для 8 осіб з особливими освітніми потребами.

Одним із основних аспектів розбудови інклюзивного середовища є створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, куди можуть звернутись батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини.

В області такі центри функціонують у 20 територіальних громадах (2 – у сільських, 5 – у селищних, 13 – в міських територіальних громадах).

  • 12