ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Фахова передвища освіта створює умови для поєднання навчання з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. Ця освітня ланка синтезує елементи професійно-технічної та вищої освіти, що в комплексі сприяє формуванню в майбутнього фахівця гнучкої системи інноваційних компетенцій і подальшому професійному розвитку. Перевагою фахового коледжу є відмова від механічного поєднання етапів традиційної системи «середня освіта – вища освіта» поряд із постійним моніторингом потреб ринку праці, удосконаленням набутих професійних компетентностей і підготовкою до вузької спеціалізації на етапі здобуття вищої освіти.

У Сумській області функціонують 23 заклади фахової передвищої освіти. Протягом 2020/2021 навчального року відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту» їх було перейменовано у фахові коледжі, які здійснюють набір на навчання за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». У 2021/2022 навчальному році контингент студентів становить 11 335 осіб.

Фахові коледжі Сумщини мають різну форму власності. Так, 8 закладів комунальної форми (Путивльський імені С.В. Руднєва та Лебединський імені А.С. Макаренка фахові педагогічні коледжі; Сумський, Лебединський, Глухівський, Шосткинський, Конотопський фахові медичні коледжі, Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського), які фінансуються з обласного бюджету. З обласного бюджету фінансується і Сумський будівельний коледж, який перебуває на етапі переходу з державної в комунальну форму власності. Ще 13 закладів, які входять до структури закладів вищої освіти, фінансуються з державного бюджету: фахові коледжі Сумського національного аграрного університету (Глухівський, Маловисторопський імені П.С. Рибалка, Охтирський, Роменський, Путивльський, Сумський), фахові коледжі Сумського державного університету (Класичний, Конотопський індустріально-педагогічний, Машинобудівний, Шосткинський імені Івана Кожедуба), професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Роменський фаховий коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Сумський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій. Також функціонує Сумський коледж економіки і торгівлі приватної форми власності.

В області здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів заклади таких профілів: технічного, технологічного, економічного (8), аграрного (6), медичного (5), педагогічного (3), мистецького (1). Підготовка фахівців здійснюється у 20 галузях знань за 47 спеціальностями.

Це в повному обсязі забезпечує потреби ринку праці у сфері фінансів, будівництва, охорони здоров’я, культури і мистецтва, сфери обслуговування, журналістики, інформаційних технологій, механічної та електричної інженерії, освіти, ветеринарної медицини, технологій, транспорту, права, аграрних і продовольчих наук.

В області функціонують 4 заклади вищої освіти: Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Підготовка фахівців здійснюється за 82 напрямами та 32 галузями знань. Заклади вищої освіти Сумщини посідають високі позиції в рейтингах університетів України, добре знані як в українському, так і світовому науково-освітньому просторі. У Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2021 року, що базується на показниках національних та міжнародних рейтингів «ТОП – 200 Україна», «SCOPUS», «Бал ЗНО на контракт», складеному інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.uа», серед 242 закладів вищої освіти України Сумський державний університет посів 10 місце, Сумський національний аграрний університет 108 місце, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 147-149, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 236 місце

Сумський державний університет у 2021 році підтвердив високі позиції у різноманітних світових рейтингах, Так, заклад посідає перше місце серед університетів України та перебуває на позиції 501-600 кращих університетів світу згідно з оновленим рейтингом World University Rankings від авторитетного міжнародного агентства у галузі вищої освіти – Times Higher Education (THE). СумДУ увійшов до переліку найкращих університетів за використання інноваційних підходів при викладанні дисциплін медичного профілю, зокрема, застосування кейс-стаді, практико-орієнтоване навчання на клінічних базах тощо. У жовтні 2021 року університет увійшов до категорії 601-800 найкращих у світі в галузі інженерії (за версією Times Higher Education). У закладі працюють 22 навчально-наукові центри за участю іноземних партнерів, діють TOEFL-центр, ресурсні навчальні та сертифікаційні центри провідних національних та міжнародних компаній, зокрема AMC Bridge, Cisco, Delcam, IBM, Intel, Google, HP, Microsoft, MindK, National Instruments, NetCracker, PortaOne, SAS, Siemens та інших. У 2020/2021 навчальному році Сумський державний університет отримав 131 призове місце за підсумками проведеного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Студенти черговий раз забезпечили найвищий показник серед закладів вищої освіти України. Міністерство освіти і науки України 25 березня 2021 року оприлюднило результати проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. Сумський державний університет увійшов до найвищої кваліфікаційної групи А за чотирма напрямами і є лідером серед закладів вищої освіти України. На засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 липня 2021 року одразу дві освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 061 «Журналістика» та 222 «Медицина» визнані зразковими. Кращими практиками в реалізації цих освітніх програм визначено активну міжнародну академічну мобільність здобувачів та їх участь в грантових проєктах HORIZON-2020, ERASMUS+, Era-Net, DAAD; створено взірцеві умови для проведення наукових досліджень аспірантами; задіяно потужний викладацький склад; сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє проводити навчання та наукові дослідження на рівні світових стандартів. Освітні напрямки Сумського державного університету у 2021 році було відзначено двома авторитетними виданнями. Технічні та юридичні спеціальності увійшл  до топ-груп рейтингу закладів вищої освіти України, складеного журналом «Деньги.ua» за оцінкою роботодавців. Ще один напрямок – економічний – відзначив у своєму першому рейтингу журнал «Forbes». За галуззю «Економіка» в десятку кращих увійшов Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Сумський національний аграрний університет є потужним науково-дослідним центром Північно-Східного регіону України. Основними напрямами наукових досліджень є селекція картоплі, соняшника, гречки, пшениці; розробка енергозберігаючих технологій; регулювання безпечності та якості харчових продуктів; інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах адміністративно-територіальної реформи. У закладі у 2020 році вперше в Україні розпочалися наукові дослідження, які дозволили виявити корів з генотипом А 2, які дають безпечне гіпоалергенне молоко. Маркетингове дослідження, проведене кафедрою маркетингу Сумського національного аграрного університету, показало, що більшість людей з алергією на молочні продукти почувають себе значно краще, вживаючи молоко А 2. Влітку 2020 року безпечне молоко А 2 вперше з’явилося на полицях магазинів. В університеті значну увагу приділено практичній підготовці студентів. Саме завдяки співпраці з агрохолдингами — «Кернел», UkrLandFarming, NCH, ІМК, «Миронівський хлібопродукт», «Глобино», здобувачі освіти ще під час навчання пристосовуються до умов сучасного виробництва. Також цьому сприяє й співпраця з місцевими аграрними підприємствами, такими як «Вітчизна», АФ «Северинівська» Сумської області та іншими. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року прийняло рішення про акредитацію освітньої програми 181 «Харчові технології» за третім рівнем вищої освіти (PhD, доктор філософії). Це свідчить про те, що навчання за цією програмою в Сумському національному аграрному університеті повністю відповідає вимогам національного стандарту. Наприкінці січня 2021 року Сумський національний аграрний університет виграв одразу три гранти на академічні обміни студентами з партнерськими університетами Європи. Останні кілька років заклад утримує флагманську позицію в розробці альтернативних видів пакування (біопластику). За результатами консолідованого рейтингу аграрних закладів вищої освіти Сумський національний аграрний університет увійшов до трійки найкращих в Україні. Закордонними партнерами Сумського національного аграрного університету є Університет прикладних наук Нюртінген та Вайєнштефан (Німеччина), центр практичної підготовки спеціалістів АПК Дойла-Нінбург, екологічне об’єднання «Лого»; спілка фермерів Німеччини, Природничо-технічний університет в Бидгощі (Польща), Варшавський природничий університет (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, університет землеробства у Відні, Словацький аграрний університет в Нітрі, чисельні міжнародні організації, які реалізують програми виробничого стажування на кращих підприємствах розвинутих країн світу. За результатами консолідованого рейтингу аграрних закладів вищої освіти Сумський національний аграрний університет увійшов до трійки найкращих в Україні. В університеті представлено великий спектр зернових, технічних, нішевих, плодово-ягідних культур, розсадник декоративних та лісових рослин, тепличне господарство. Це допомагає в освітньому процесі, науковій роботі, функціонуванню їдальні закладу, озелененню міста, просуванню екологічної свідомості та громадянської відповідальності. Також у 2021 році було представлено сертифіковану ділянку «Органік-стандарт» польової сівозміни кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії. Додано також зеленні, пряні, лікарські культури.

Сумський державний педагогічний університет імені
А.С. Макаренка
 – інноваційний заклад з високою корпоративною культурою, актуальною освітою та наукою і постійним прагненням досконалості, який спирається на майже столітній освітній досвід і просвітницькі традиції. Стабільно зростає представництво науковців університету у базах даних Scopus та Web of Science. Станом на 2021 рік у цій базі даних представлено праці
104 науковця закладу, які є авторами 144 публікацій. У базі даних Web of Science представлено 113 публікації викладачів, які процитовано 199 разів. Індекс Гірша університету в Web of Science дорівнює 7. Університет має 36 угод про співробітництво із закладами вищої та загальної середньої освіти, науковими установами та громадськими організаціями різних країн світу. Триває плідна співпраця з Китайською Народною Республікою, У 2020/2021 навчальному році укладено угоди з університетами м. Хечжоу автономного району Гуансі-Чжуан, Північно-Західного університету, Сіанської музичної консерваторії, Сіанського університету наук і технологій, Сяньяньського педагогічного університету, Шанхайського педагогічного університету та університету наук і технологій Шенсі. У 2020 році ухвалено Стратегію розвитку університету на 2020–2030 роки, у якій визначено орієнтири підвищення ефективності діяльності Університету як багатопрофільного закладу вищої освіти, освітнього, навчально-методичного, наукового комплексу.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка у 2020/2021 навчальному році свою діяльність спрямовував на створення умов для розвитку й самореалізації особистості як громадянина, на формування науково-педагогічної генерації, яка буде спроможною навчатися протягом життя, сформовувати й розвивати цінності громадянського суспільства. Пріоритетним напрямом розвитку є міжнародне співробітництво та академічна мобільність. Науково-педагогічні працівники у 2020 році брали участь у спільних проєктах, викладанні, стажуванні, підвищенні кваліфікації за кордоном. Викладачі й студенти факультету філології та історії 5 листопада 2020 року організували семінар з міжнародною участю «Навчання без кордонів з Erasmus+», присвячений International Erasmus+ Week в Україні за участі Даніеля Бльомерса – співробітника Європейської Комісії у Брюселі. Протягом 2020/2021 навчального року Університет продовжував наукове співробітництво з інститутами та центрами Національної академії педагогічних наук України і Національної академії наук України, здійснюючи різнобічну та ефективну співпрацю. Важливим напрямом такої кооперації є співпраця з науковими установами Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії аграрних наук України. Значну роботу в Університеті здійснено з підготовки та видання наукової продукції. Ученими Університету у 2020 році опубліковано 18 наукових робіт у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of science (16 прийнято до друку); матеріалів конференцій у кількості 321 одиниця. Університет сприяє створенню умов для працевлаштування здобувачів вищої освіти і випускників та побудови ними успішної професійної кар’єри, проводить моніторинг працевлаштування випускників протягом трьох років після закінчення навчання з метою перевірки виконання умов Договору «Про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю». Основну функцію в цьому напрямі виконує Центр допрофесійної освіти, працевлаштування та додаткових освітніх послуг, метою діяльності якого є створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між Університетом, випускниками та здобувачами вищої освіти, вирішення проблем працевлаштування випускників та студентів.

  • 12