АДАПТАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Важливою умовою психологічного благополуччя особистості є її успішна адаптація до життя та діяльності в змінених умовах існування, тобто пристосування людини до нових умов навколишнього середовища, через прийняття певної ролі, пристосування до умов, обставин і запитів соціального оточення, що забезпечує виживання та підтримку нормальної життєдіяльності.

Обговоренню питань  перебігу адаптації в різні вікові періоди здобувачів освіти було присвячено методичний порадник, проведений навчально-методичним центром психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 27 вересня 2023 року. Його учасниками стали практичні психологи закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, інституційного догляду та виховання дітей (усього 43 особи).

Під час онлайн-порадника методистом центру Анною РАСТРОСТА розглянуто особливості надання психосоціальної підтримки здобувачам освіти під час кризових ситуацій в адаптаційні періоди, наслідки на підліткові поведінкові прояви конструктивної та деструктивної адаптації, спричиненої  впливом військової агресії російської федерації на території України. Учасники обговорили наявність зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на успішність адаптації, окреслили ефективні шляхи профілактики дезадаптації учнів  та студентів, опрацювали техніку роботи з фольгою, яка спрямована  на актуалізацію, усвідомлення власних ємоцій, почуття агресії, тривожності, опрацювання думок і почуттів, трансформацію емоційного стану в продуктивний.

Спеціалісти отримали рекомендації щодо створення відповідних умов для успішної адаптації здобувачів освіти  в закладі освіти.  • 12