ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО STEM-СЕРЕДОВИЩА: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР. ОСІННЯ СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ «STEM-ШКОЛИ – 2022»

В освітньому просторі Сумщини успішно розвивається та набуває все більшої актуальності глобальна освітня інновація – STEM-освіта, поєднуючи проєктний і трансдисциплінарний підходи до навчання, що базуються на майже одночасному застосуванні наукових, природничих, математичних, технічних та інженерних знань для розвʼязання практичних проблем та подальшого використання цих знань, умінь і навичок у майбутній професійній діяльності.

Упровадження STEM-освіти, інтеграція навчальних предметів, орієнтир на практичну спрямованість і розвиток критичного мислення, дослідницько-проєктна діяльність у рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» ведуть до оновлення змісту освіти, її модернізації, формуванню освітнього STEM-середовища. Саме формування та розвиток освітнього STEM-середовища сприятимуть формуванню комплексу ключових, фахових, соціально-особистісних компетентностей молоді в умовах Нової української школи.

Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти реалізується інноваційний освітній проєкт «STEM-школа – 2022». Відповідно до плану роботи STEM-школи, у рамках осінньої сесії,
16 листопада 2022 року проведено навчально-методичний семінар «Формування та розвиток освітнього STEM-середовища».

          До участі в заході долучилися керівники та педагогічні працівники закладів освіти Сумщини, консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, науковці.

          Сесію відкрив організатор семінару Сергій ГРИЦАЙ, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, координатор STEM-освіти КЗ СОІППО. У вступному слові він актуалізував проблему розвитку і впровадження STEM-освіти, формування освітнього STEM-середовища в умовах Нової української школи, нормативно-правового та методичного забезпечення розвитку STEM-освіти в Україні.

          Актуальність упровадження STEM-освіти в сучасному освітньому просторі, роль STEM у професійному виборі молоді та відбудові України презентувала Ірина ВАСИЛАШКО, завідувач сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

          Модератор заходу Світлана КОДА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики змісту освіти, керівник науково-дослідної лабораторії STEM-освіти КЗ СОІППО, закцентувала увагу на динаміці розвитку освітнього середовища, необхідності інтеграції навчальних предметів, розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти, мотивування їх до наукової діяльності шляхом імплементації STEM-освіти в освітній процес та формування й розвитку освітнього STEM-середовища. Світлана КОДА презентувала розвиток STEM-освіти на базі Сумського ОІППО та досвід науково-дослідної лабораторії STEM-освіти з проблем реінжинірингу системи освіти, а також зосередила увагу учасників семінару на використанні STEM-технологій при викладанні предметів природничо-математичного циклу.

До роботи обласної «STEM-школи – 2022» долучилися спікери опорних закладів освіти, які презентували досвід розвитку освітнього STEM-середовища.

Досвід використання сучасного навчального обладнання при викладанні предметів математичної та природничої галузей освіти представив Олександр КОРЕНЕВ, учитель математики, фізики, астрономії Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Юлія ПІСКУН, учитель початкових класів Сумської спеціалізованої школи І ступеня № 30 «Унікум» розкрила особливості STEM-освіти як освітнього пазлу Нової української школи.

Особливості програми «STEM-дівчата» та яким чином означена освітня програма змінює майбутнє дівчат висвітлила Ксенія МОТУЗНА, учитель інформатики, спеціаліст вищої категорії КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей».

Змішаний формат STEM-орієнтованого навчання в умовах позашкільної освіти, перспективи STEM-школи для педагогів-позашкільників та особливості педагогічного STEM-коворкінгу презентувала Вікторія ЗАЯРНА, кандидат педагогічних наук, заступник директора Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

У ході роботи осінньої сесії обласної «STEM-школи – 2022» відбулося обговорення важливості й необхідності імплементації STEM-освіти в навчальний процес, упровадження інтегрованих уроків, мотивування учасників освітнього процесу до наукової діяльності, самоосвіти та освіти протягом життя, що в перспективі сприятиме зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції в молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної поведінки.  • 12