ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ

Математика, як важливий інструмент для світопізнання та розвитку особистості, має виняткове значення для формування в учнів здібностей здійснювати різного роду обчислення, розвитку логічного, просторового та ймовірнісного мислення, для формування в них аналітичних і синтетичних умінь, конструктивних, комунікативних, перцептивних, когнітивних навиків. Розуміння й активне використання учнями математичних понять, відношень, математичних методів, моделей для дослідження практичних і теоретичних процесів, ситуацій, що відбуваються довкола, створюють передумови для правильного пізнання світу, ефективного засвоєння багатовікового людського досвіду й культури, допомагають їм у соціалізації та життєдіяльності.

10.12.2023 продовжено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів змаганнями з математики, у якому взяли участь учні
6-11 класів із 42 територіальних громад.

Олімпіадні завдання з математики були спрямовані як на розуміння учнями реалізації алгоритму їх розв’язку спеціальними методами та прийомами, так і на сформованість в учнів математичної компетентності.

Комплект олімпіадних завдань складався із задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми різних розділів курсу математики та нестандартних задач: задачі комбінаторно-логічного змісту (допоміжні «розфарбування», математичні ігри); теоретико-числові задачі; задачі на доведення нерівностей, функціональних співвідношень; задачі на властивості цілої та дробової частини числа; різнопланові геометричні задачі.

Олімпіадні завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики орієнтовані на математичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність і креативність мислення.

Переможцям ІІ етапу бажаємо успіхів у подальших змаганнях!  • 12