ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИЗ ФІЗИКИ

Фізика, як фундаментальна наука про загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає в учнів основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи, дає загальне обґрунтування
природничо-наукової картини світу. Результати та досягнення цієї науки лежать в основі сучасної наукової картини світу, водночас визначають рівень сучасного науково-технічного розвитку, техніки та технологій.

09.12.2023 продовжено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів змаганнями з фізики, у якому взяли участь учні
7-11 класів із 34 територіальних громад області.

Олімпіадні завдання з фізики для учнів 7-11 класів були спрямовані не лише на розуміння учнями фундаментальних фізичних законів, явищ, процесів, а й на вміння їх застосовувати в нестандартних ситуаціях.

Комплект олімпіадних завдань складався із задач підвищеної складності, безпосередньо пов’язаних зі змістом шкільної програми різних розділів курсу фізики та нестандартних задач різного рівня складності. Переможцям ІІ етапу бажаємо успіхів у подальших змаганнях!  • 12