МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРАВОЗНАВСТВА

Формування в учнівської молоді поваги до закону та загальноприйнятих правил поведінки в суспільстві, позитивного ставлення до нормативно-правових актів, як законодавчої бази держави, є пріоритетним завданням навчання школярів основ правознавства. Обізнаність учнів у правовому полі є виявом загальної культури людини, сприяє кращому розумінню своїх прав та їх змісту.

Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 26 вересня 2023 року для вчителів правознавства закладів загальної середньої освіти відбувся методичний порадник «Формування правової компетентності учнів на уроках правознавства».

У ході роботи методичного порадника Олена ТРЕТЬЯКОВА, методист громадянської та історичної освітньої галузі навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО,

акцентувала увагу на реалізації міжпредметних зв’язків на уроках правознавства; наголосила на тому, що одним із засобів формування правової компетентності учнів на уроках є юридичні задачі (правові ситуації), розв’язання яких сприятиме  поглибленню знань учнів, їхньому вмінню аналізувати, відслідковувати взаємодію правових норм у конкретних життєвих ситуаціях; звернула увагу вчителів на формування в учнів громадянських якостей, життєвої позиції, правової компетентності, ціннісних орієнтирів.

За результатами методичного порадника вчителям правознавства надано методичні рекомендації щодо формування правової компетентності учнів на  уроках правознавства.  • 12