РОБОТА ЕКСПЕРТА: ЗАДОКУМЕНТУВАТИ ПРОЦЕС ОБ’ЄКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ І ВИМОГ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Щороку Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області організовує навчання експертів для здійснення атестаційної експертизи за якістю підготовки робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

Семінар-практикум «Атестація закладу професійної (професійно-технічної) освіти – експертна оцінка за якістю підготовки робітничих кадрів» –  це другій семінар із серії семінарів щодо атестації та ліцензування, що  пройшов 24 січня 2024 року.

До семінару-практикуму долучися представники директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, а саме Людмила Гармаш, начальник відділу змісту освіти та організації освітнього процесу головного управління професійної освіти.

Якісна експертиза закладу професійної (професійно-технічної) освіти під час атестаційної експертизи впливає на результат роботи закладу в подальшому. Тому робота експерта – це задокументувати процес об’єктивного оцінювання виконання державних стандартів і вимог закладом професійної (професійно-технічної) освіти.

Майбутніх експертів ознайомлено з алгоритмом проведення атестації закладу професійної (професійно-технічної) освіти та роботи експерта, вимогами до складання висновків за підсумками експертної оцінки. Також наголошено на основних принципах роботи експерта: об’єктивність, науковість, компетентність, гласність, коректність.

Розглянуто Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

За підсумками роботи семінару учасники пройшли тест «Що знаю про атестацію закладу П(ПТ)О», щоби підтвердити свої знання та готовність до роботи в якості атестаційних експертів.  • 12