Роз’яснення актуальних питань

 • Куди звернутися з проханням не закривати нашу школу?

Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням сесії місцевої ради.

 • Прошу надати роз’яснення щодо підтримки учасників бойових дій у здобутті вищої та професійно-технічної освіти, у тому числі щодо виділення коштів для часткової оплати навчання за рахунок місцевих бюджетів

З 05.07.2015 вступив у дію Закон України від 14.05.2015 № 425-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їх дітей, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для отримання професійно-технічної та вищої освіти», зокрема, у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Станом на 10.10.2015 порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян Кабінетом Міністрів України не визначено, що унеможливлює надання вищезазначених пільг.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015  № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)» визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)».

Відповідно до вищезазначеної постанови головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики України та структурні підрозділи обласних держадміністрацій з питань соціального захисту населення, зокрема, Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

Пунктом 7 зазначеної постанови передбачено, що органи соціального захисту населення в межах відповідних бюджетних асигнувань укладають з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, договори про надання послуг із здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

 • Хто вирішує питання організації підвезення учнів?

Згідно з пунктом 7 статті 6 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 26 грудня 2014 року № 76 органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів і педагогічних працівників до місця навчання і додому в порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Ураховуючи вищезазначене, питання організації підвезення учнів належить до компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 • Чи маю я право не здавати благодійні внески школі?

Благодійні внески приймаються, обліковуються відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти для потреб їх фінансування.

Відповідно до законодавства України, батьки здійснюють благодійні внески виключно на добровільних засадах.

 • Як можна студенту перевестися з комерційної на бюджетну форму навчання?

Порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету визначається Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452.

Переведення на бюджетну форму навчання можливе у разі наявності вакантного місця державного замовлення на конкурсній основі, на підставі особистої заяви. Прийняття рішення про переведення студентів на бюджетну форму навчання належить до компетенції керівника вищого навчального закладу.

 • Чи обовязково потрібно здійснювати електронну реєстрацію дитини в дошкільному навчальному закладі?

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 02.04.2013 № 1/9-187 щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування самостійно, з урахуванням територіальних потреб, визначають можливість та порядок упровадження електронної реєстрації дітей для їх зарахування до дошкільного навчального закладу.

 • Якщо дитині в серпні буде 6 років, чи може вона залишитися ще на один рік в дитячому садку, щоб у сім років піти до школи?

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305) у дитячому садку мають право перебувати діти віком до шести (семи) років.

 • Які предмети будуть обов’язковими для складання ЗНО учнями 11 класів у 2020 році?

Згідно з підпунктом 3 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів загальної середньої освіти:

українська мова і література (українська мова);

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) за вибором здобувача освіти;

один із навчальних предметів, зазначених у пунктах 2-11 Переліку (за вибором здобувача освіти).

Відповідно до пунктів 2-11 Переліку, затвердженого вищезазначеним наказом, у 2020 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

 • Чи забезпечено підручниками учнів других класів?

Учнів 2-х класів Нової української школи забезпечено підручниками на 100% відповідно до замовлення закладів загальної середньої освіти. 

 • Чи мають батьки право відмовитися від харчування дитини в закладі освіти?

Відповідно до Державних санітарних правил та норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу для учнів 1-12 класів повинно бути організовано одноразове харчування (сніданок).

Для дітей початкових класів в умовах продовженого дня в школах рекомендується триразове харчування (сніданок, обід та підвечірок).

За письмовою заявою батьків до керівника закладу можна відмовитися від шкільного харчування. Однак, згідно зі статтею 12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини та її фізичний розвиток.

 • Хто вирішує доцільність функціонування філії (школи І ступеня) опорного закладу освіти?

Відповідно до частини 1 статті 11 закону України “Про загальну середню освіту” рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його засновник (засновники).

Відповідно до пукту 4 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24.12.2015 № 911-VIII з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється.

 • Чи правомірним є збір коштів на ремонт школи?

Статтею 43 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами) визначено, що фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до цього Закону, законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти фінансуються за рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів.

Згідно із ст. 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами) джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства можуть бути добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

Відповідно до положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (зі змінами) освіта є однією із сфер благодійної діяльності, де суб’єктами виступають заклади освіти та фізичні або юридичні особи приватного права.

Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» (із змінами) з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.

Стаття 71 Закону України «Про освіту», передбачає можливість здійснення громадського контролю у сфері освіти суб’єктами громадського нагляду, зокрема об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Ураховуючи вищезазначене, батьки мають право робити добровільні внески на потреби закладів загальної середньої освіти, внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами. При цьому заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 • 12