УКРАЇНОЦЕНТРИЧНІСТЬ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ – ПРЕДМЕТ РОЗГЛЯДУ ПІД ЧАС ФАХОВИХ КУРСІВ ІЗ ГЕОГРАФІЇ У СУМСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Україноцентричність, глобальний контекст освіти – напрями освітнього цілепокладання, анонсовані Оксеном ЛІСОВИМ, Міністром освіти і науки України, як одні з основоположних у 2023/2024 навчальному році стали предметом розгляду під час фахових курсів із географії, що відбулися в період з 11 до 15 вересня 2023 року в комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в дистанційному форматі.

«Учні все вибачають своєму вчителю, окрім незнання навчального
предмета!» − саме ця константа була незмінною під час мобільних блоків тематичної інформації, яку інтенсивно опановували слухачі курсів – учителі (викладачі) географії, економіки закладів освіти області (за кураторства Ірини УДОВИЧЕНКО, доктора педагогічних наук, професора).

У якості незалежних експертів (на громадських засадах) з тематичними доповідями на курсах виступили Тетяна НАЗАРЕНКО, завідувач відділу навчання географії та економіки  Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, учений секретар спеціалізованої вченої ради, старший науковий співробітник («Організаційно-методичне моделювання як засіб професійного становлення вчителя географії та економіки»), Ірина РУДЕНКО, заступник головного редактора українського освітянського видавничого центру «Оріон», завідувач картографічної редакції («Актуальні питання картографічного конструювання»), Вікторія МОЛОЧКО, провідний редактор українського освітянського видавничого центру «Оріон», кандидат географічних наук («Ігрові методи вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» у 5 класі НУШ»).

Окрім того, до педагогів-слухачів фахових курсів з географії, економіки Іриною УДОВИЧЕНКО, проректором з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доведено інформацію про зміни у змісті географічної освіти, типології населених пунктів, специфіці виокремлення белігеративних ландшафтів, актуальність використання географічних інформаційних систем та дистанційного зондування Землі у процесі проєктивного картографування; ознайомлено з інноваційними та традиційними формами методичної роботи, презентації дидактичних напрацювань педагогів у сучасних умовах інформаційно-трансформаційного середовища; надано практичні поради та рекомендації зі структурування географоцентичного, україноцентричного змісту навчання географії та економіки, у поєднанні з використанням актуальних підходів НУШ (компетентнісний, діяльнісний, інтегрований, особистісно-орієнтований) щодо організації освітнього процесу.

Знань ніколи не буває забагато!  • 12