ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЙ ТА ВИРІШЕННЯ ВИКЛИКІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

28 листопада відбулося останнє у 2023 році засідання Регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області.

Зібралися члени Регіональної ради в оновленому складі у зв’язку з кадровими та структурними змінами в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Зі складу ради вилучено 8 осіб і введено 7 осіб.

Під час засідання було проведено аналіз стану виконання контрольних показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів у 2023 році закладами професійної (професійно-технічної) освіти та обговорено певні показники, які дозволять спрогнозувати спроможність закладів  освіти забезпечити потребу регіонального ринку праці у 2024 році.

Також Регіональною радою схвалено план роботи ради на 2024 рік та

визначено пріоритетні завдання, зокрема проведення дослідження стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці; сприяння започаткуванню підготовки за новими професіями, затребуваними на регіональному ринку праці; активізація процесу модернізації та управління системою професійної (професійно-технічної) освіти області; мобілізація зусиль підприємств-замовників кадрів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розширення потенціалу та якості підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання; розвиток співпраці між закладами професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами на засадах державно-приватного партнерства.

Регіональна рада підтвердила готовність спільно з іншими зацікавленими сторонами вживати комплексні заходи для вирішення вищезазначених завдань у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в Сумській області.  • 12